ads

Najzbytočnejšia dilema

Aby bolo jasné, že sa ľudia dokážu povadiť o čomkoľvek, máme tu aktuálnu dilemu o zrušení časového posunu a o tom, podľa ktorých susedov sa budeme riadiť. A pritom...