ads

Morálny apel

Taký ten jemný významový odstienok medzi obetovať sa za cudzie hriechy a byť obetovaný za cudzie hriechy.