ads

Argument pre Danka II.

Členovia parlamentného planktónu očividne dostali za domácu úlohu vymyslieť argumenty na podporu Dankovej rigorózky. Pekne sa popasovala žiačka Antošová (SNS). Prišla s tým, že nejaká jedna práca predsa nemôže byť problém.