ads

Plán B

Keď to fungovalo s kapitánom, mohlo by to fungovať aj teraz, nie?