ads

Vyrovnaný rozpočet

Premiér Pellegirini ohlásil, že roku 2019 bude mať Slovensko prvýkrát vyrovaný rozpočet. A to si ešte predstavme tie potenciálne rezervy v podobe Póora, Kmotríka, Širokého a ďalších.