ads

Danko vs. rigorózka

Tá rigorózna práca je síce ukradnutá, opísaná, sfalšovaná a celkovo nelegálna, ale nejakú hrdosť predsa len ešte má!