ads

Maximálna autenticita

Po takmer dvoch mesiacoch naťahovania času zrazu Andrej Danko tvrdí, že jeho rigorózka, ktorá mala vzniknúť už v roku 2000, je k dispozícii. Úplne chápem, prečo to tak dlho trvalo a čo za problémy bolo treba riešiť.