ads

Pokračovanie tradícií

Ono zasa, keď si spomenieme ako a kým bola táto krajina od začiatku založená a spravovaná, tak podvodník ako predseda NRSR ide presne v doterajšej línii.