ads

Podvedený zákazník

Keď sa Andrej dozvedel, že by mu titul mohli aj odobrať, strašne sa rozhorčil a povedal, že sa bude brániť. Pravdepodobne na Slovenskej obchodnej inšpekcii.