ads

Cirkev v druhom kole

Cirkev ako totalitná organizácia samozrejme sympatizuje s podobnými totalitami, ale nepamätám si, že by sa jej predstavitelia v nejakých voľbách demaskovali tak nadšene, ako v týchto prezidentských.