ads

Rokmi osvedčená tradícia

Keď už teda ide cirkev zasa určovať, vieru v ktorú rozprávku má budúci prezident či prezidentka predstierať, možno by nebolo zlé pozrieť sa na doterajšie výsledky tohto prístupu.