ads

Predsedova ilúzia

Musia to mať hlavní podržtaškovia v Smere veľmi ťažké, udržať predsedu v duševnej pohode a s ilúziou popularity, ale zároveň viesť Šefčovičovu kampaň.