ads

Argumentácia Churchillom

Krajina, ktorá keď nás priamo neokupuje, tak aspoň robí ramená, nám poslala vyhrážku, že tu nebudeme v bezpečí, kým na našom ministerstve bude pracovať človek, čo považuje (v súlade so stratégiou NATO) Rusko za hrozbu.