ads

Čakanie na zázrak

Keď zvážime, že Šefčovič má prístup k neverejným prieskumom a teda presne vie, ako sa vyvíjajú šance, jeho deklamovaná kresťanská viera a modlitby môžu byť nakoniec celkom úprimné.