ads

Nevzdávaj sa!

Asi netreba veľa tipov, aby človek uhádol, ktorá rozprávka v mladosti najzásadnejšie ovplyvnila Františka Mikloška.