ads

Na tepe doby

Tak dlho čakám na zásadné vyjadrenie od najaktuálnejšieho analytika, toho času kandidáta, že som si musel zapnúť chmelárovský emulátor a vymyslieť ho sám.