ads

Dilema na konci marca

Keď sa v čase daňových priznaní hovorí o politikoch, ktorí si (možno) žijú nad pomery, človeku všelijaké filozofické otázky napadajú.