ads

Niekto predsa len odchádza

Už veľmi dávno som nepoužil tento historický obrázok, ale keď sa na včerajšom sneme Smeru preceda rozdrapoval, že on ani strana nikam neodchádza, bolo ho treba vytiahnuť z hlbín internetu.