ads

Feministický Smer

No povedal by to niekto, že zrovna vláda pod vedením Smeru sa tak odvážne postaví do čela feministického boja za rovnosť príležitostí pre mužov a ženy? No nepovedal, ale aj tak je to tu!