ads

Motivačný Pellegrini

Najskôr to boli len jeho oficiálne príjmy, ale ukázalo sa, že na jeho nový byt nestačia. Tak si spomenul, že vlastnému asistentovi predal výrobnú halu. Stále nestačilo a tak najnovšie prišiel s doplnkom o autách z otcovho autoservisu. Čakáme, čo bude ďalej.