ads

Súcit s pozostalými

Musí to byť ťažké vyrovnať sa so stratou blízkeho človeka, najmä keď občas zvyknete na ulici kopať do bezbranných žien, ale nechcete za to niesť trestnoprávne následky, aké by niesli ľudia, ktorí nemajú vplyvného strýka.