ads

Totálna efektivita

Zlomyseľníci hovoria o zlodejskej schéme na rozkrádanie eurofonodov, ktorú by nebolo možné uskutočniť bez krytia na najvyšších miestach, ale v skutočnosti možno ide o najväčšiu revolúciu v poľnohospodárstve od čias Mičurina.