ads

Múdrosť do života

Všeobecne platné poučenie nielen pre tieto dni a nielen pre politikov karpatského typu. Jednoducho sa treba rozhodnúť, čo je pre človeka priorita.