ads

Nové ľudové porekadlo

Bývalý budúci prezident Béreš je človek, ktorý miluje foklór. Nečudo, že do studnice ľudových múdrostí aj sám prispel.