ads

Lekcia teológie so Smerom

Dnes si, milí žiaci, názorne vysvetlíme praktický význam Ježišovej obety v živote súčasnej politickej aristokracie.