ads

Brežnev telefonuje

Približne v týchto dňoch pred 50 rokmi.