ads

Pozitívum komunizmu

Že za komunizmu sa neudialo nič dobré? A čo toto?