ads

Hmatateľný výsledok SNP

Nemajúc ilúze o svojich spoluobčanoch, som presvedčený, že väčšina z nich bude zajtrajšok vnímať touto optikou.