ads

Náckovské prežívanie

Keby ste sa náhodou chceli vžiť do toho ako nižšie formy života premýšľajú napríklad o SNP, tu je malá nápoveda, ako to uchopiť.