ads

Stelesnenie ľudových tradícií

Včera hokejisti predstavili maskota budúcoročných MS. Slovenské tradície vraj najlepšie vystihuje antropomorfný medveď s bačovským opaskom. Osobne som presvedčený, že by sa dalo aj lepšie.