ads

Prezident na hrane zákona

Poslanec Fico nahral video o tom, ako je veľmi urazený, že Kiska nazval Slovensko mafiánskou krajinou. Úplne mu rozumiem.