ads

Komplikovaná história

Problém je, že pre bežného občana sú 21. a 29. august príliš blízko pri sebe. Nečudo, že mnohým z toho zvykne hrabnúť.