ads

Danko vs. Slota

Andrej Danko sa hrozne urazil, keď mu Béla naznačil, že SNS sa stále správa ako za Slotu. Keďže navonok žiadny rozdiel oproti minulosti nevidno, dal som Andrejovi možnosť, aby nám to bližšie vysvetlil.