ads

Sme v dobrých rukách

Občania môžu pokojne spávať. Situáciu s účasťou Slovenska na medzinárodnom únose teraz zodpovedne posúdi parlamentný branno-bezpečnostný výbor. Jeho zloženie je garanciou múdreho rozhodnutia.