ads

Milosrdní bratia

No prosím, a vraj nemáme byť rusákom za čo vďační. Treba sa len opýtať správneho človeka.